Slovensko države bivše YU

stadlertvt® linija EKOLAIN S

stadlertvt® linija EKOLAIN S

 

Kotli so primerni za uporabo sorazmerno suhih lesnih sekancev, z vlago do W 45, in pelet. Kotli so sestavljeni iz kurišča in toplotnega izmenjevalca. Osnovo kotlov tvorijo kurišča s pomično stopničasto rešetko. Kurišča so obzidana s kvalitetno proti ognju odporno šamotno opeko. Konstrukcija kotla omogoča sežig sorazmerno čistih lesnih ostankov in lesnih pelet. Kotli imajo velik zgorevalni prostor, ki omogoča dobro zgorevanje.

Na prednji strani kurišča so vgrajeni ventilatorji za primarni in sekundarni zrak. Zrak se dovaja v zgorevalni proces po posebnem sistemu kanalov in šob za vpihovanje zraka, da se doseže vrtinčenje dimnih plinov in tako še izboljša zgorevanje.