Slovensko države bivše YU

stadlertvt® linija INTEGRAL R

Sstadlertvt® linija INTEGRAL R

Za podroben ogled proizvoda kliknite > tukaj

Kurilne naprave so nastale z integracijo transverzalnih reaktorjev TRB in kotlov VE. Ta izvedba zelo dobro rešuje probleme pri zgorevanju vseh vrst problematičnih goriv in omogoča vgradnjo v manjše kotlovnice. Kotli omogočajo sežig vlažne lesne mase do 50 % in lesne mase z vsebnostjo kemijskih substanc, ki se pojavljajo v lesni industriji, in jih prej ni bilo mogoče uporabiti za gorivo zaradi prevelikih emisij škodljivih snovi v dimnih plinih. Kotli so primerni tudi za kurjenje pelet. Kotli imajo velik zgorevalni prostor in dobro dimenzioniran prvi in drugi vlek za odlaganje velikih delcev lebdečega pepela. Kotli imajo dva horizontalna vleka in tri vertikalne vleke skozi cevni paket. Kotli imajo na zunanji strani vgrajen poseben sistem kanalov za dovod primarnega zraka pod rešetke. Ta posebnost izboljšuje tvorbo lesnega plina in izboljšuje procese zgorevanja. Revizijsko-čistilna vrata so nameščena stransko zgoraj in spodaj ter na zadnji strani, tako da je omogočen lažji dostop. Vsi večji kotli imajo vgrajene pohodne podeste za čiščenje in oskrbo z ograjami in vstopno izstopnimi lestvami. Kotli so izdelani v varjeni izvedbi, po DIN 4702 in 4751, iz kvalitetne pločevine z atesti. Konstrukcija kotlov je izdelana po TRD z upoštevanjem predpisov in norm SIST, EN-DIN in VGB. Proces proizvodnje nadzorujejo naši strokovnjaki, saj ima podjetje certifikat v skladu z ISO 9001, modul B in modul D. Proizvodi nosijo znak CE 0036. Celotno napravo usmerjajo mikroprocesorska regulacija Optimatika+ preko podatkov, ki jih pošilja lambda sonda, in temperaturna tipala. Regulacija usmerja tako zgorevalni proces kot vse periferne enote, od odjema lesne mase iz silosa do čiščenja dimnih plinov. V standardni obseg dobave mikroprocesorske regulacije spada sistem za klicanje 6 telefonskih številk v primeru zastoja katere koli komponente… več