Slovensko države bivše YU

O NAS

Začetek tovarne sega daleč nazaj v leto 1863, ko je bila na Studencih v Mariboru postavljena delavnica za remont tirnih vozil po izgradnji železnice Dunaj – Trst. Od tedaj dalje se je v teh prostorih vršil remont in novogradnja parnih lokomotiv. V teh časih so naš glavni objekt poimenovali Kotlarna. Zdi se kot da je naziv objekta čarobno zaznamoval bodočnost podobne proizvodnje v teh prostorih in s tem tudi prenos znanja iz roda v rod. Razne organizacijske oblike in nazivi krize vojna in vzponi so opisovali našo tovarno v preteklosti. Kljub vsemu zadnje podjetje, katerega del smo bili, še seže v naš spomin, to je bilo podjetje TVT Boris Kidrič.

Konec šestdesetih let se je nehal remont parnih lokomotiv. Potrebno je bilo poiskati nov proizvodni program. Takratno podjetje je sklenilo kooperacijsko pogodbo z nemško firmo STADLER in pričelo kot eno izmed prvih podjetij v takratni Jugoslaviji velikoserijsko proizvodnjo kotlov za centralno kurjavo. Del tega programa so bili tudi parni kotli kot nasledniki parnih lokomotiv. Celotna proizvodnja se je pričela odvijati v Kotlarni in v spremljajočih objektih. Razvijajoči se program toplotne tehnike je v kasnejših letih ponesel dobro ime največjega proizvajalca kotlov po celotni državi. Razvila in uveljavila se je blagovna znamka STADLER. Sinonim za dober kotel se je takrat opisal z eno besedo “stadlerica”.

Krizi po osamosvajanju Slovenije se ni bilo možno izogniti, saj je prišlo zaradi izgube tržišč posledično do stečaja podjetja. Sedanja oblika in naziv podjetja segata v leto 1995, ko smo s pomočjo vodilnega ponudnika kotlov blagovne znamke, firmo WVT, ustanovili novo podjetje. Začel se je ponoven vzpon kotlogradnje v Kotlarni.

Podjetje danes izvozi preko 70% svoje proizvodnje zahtevnim kupcem v evropski skupnosti. Največji partnerji so v Nemčiji in Avstriji. Velik delež prodaje odpade tudi na trge bivše Jugoslavije, kjer ima blagovna znamka STADLER še visoko ceno. Visok delež izvozne proizvodnje dokazuje, da je podjetje  usposobljen in resen proizvajalec tudi za tuje kupce.