Slovensko države bivše YU

SRF RK 340-2200 kW

KURILNI SISTEMI STADLERTVT: SRF-RK

Za podroben ogled proizvoda kliknite >tukaj

Kotli so primerni za uporabo sorazmerno suhih lesnih sekancev, z vlago do W 45, in pelet. Kotli so sestavljeni iz kurišča in toplotnega izmenjevalca. Osnovo kotlov tvorijo kurišča s pomično stopničasto rešetko. Kurišča so obzidana s kvalitetno proti ognju odporno šamotno opeko. Konstrukcija kotla omogoča sežig sorazmerno čistih lesnih ostankov in lesnih pelet. Kotli imajo velik zgorevalni prostor, ki omogoča dobro zgorevanje.

Na prednji strani kurišča so vgrajeni ventilatorji za primarni in sekundarni zrak. Zrak se dovaja v zgorevalni proces po posebnem sistemu kanalov in šob za vpihovanje zraka, da se doseže vrtinčenje dimnih plinov in tako še izboljša zgorevanje. Na kurišča kotlov so montirani ležeči toplotni… več