Slovensko države bivše YU

HRANILNIKI ENERGIJE

AKUMULATOR TOPLE VODE ZA CENTRALNO OGREVANJE

Za podroben ogled proizvoda kliknite > tukaj

Standardni > 500-3000L
Specialna izvedba > 4000-50000L –
z 200mm izoliranja in oplaščanjem z aluminijem

Akumulator tople vode (hranilnik tople vode) je vmesni element centralnega ogrevanja in ga uporabljamo v sodobnih sistemih ogrevanja. Služi za akumuliranje presežka proizvedene toplotne energije kotla in za enakomerno regulirano dovajanje energije k različnim porabnikom.

Akumulator tople vode je nepogrešljiv tam, kjer je vgrajen kotel na polena, pelete ali lesne sekance. Pri kotlu za kurjenje polen ne moremo povsem regulirati moči, ne da bi bistveno porušili procesa zgorevanja. Pri ciklusu zgorevanja polen prihaja do presežka toplotne energije, ki jo uporabniki v danem trenutku ne morejo sprejeti, zato jo odvajajo v akumulator tople vode. Ko gorivo zgori in se grelna telesa ohladijo, poskrbi avtomatika za odvajanje tople vode iz akumulatorja do grelnih teles… več