Slovensko države bivše YU

STADLER EKO in EKOs 12-100 kW

TOPLOVODNI KOTEL ZA CENTRALNO OGREVANJE NA POLENA

Za podroben ogled  proizvoda kliknite > tukaj

Toplovodni kotli Stadler EKO so konstruirani v skladu z novimi spoznanji zgorevalnih procesov lesa. Kurišča kotlov so prirejena standardnimdolžinam lesa, in sicer 33 cm in 50 cm. Konstrukcija kurišča upoštevanalaganje nekoliko daljših polen. Dopustna mera pri žaganju lesa je do +6 cm. Tako lahko nalagamo polena maksimalne dolžine 40 cm in 56 cm. Kotle EKO 12 do 25 nalagamo s poleni dolžine 33 cm, kotle EKO 30 do 100 s poleni dolžine 50 cm. Kotli so projektirani za delovanje z režimom 90/70 °C. Vgrajen sistem za predgrevanje povratne vode izboljšuje termične obremenitve kotla.

Nov način vodenja dimnih plinov izboljšuje zgorevalne procese pri kurjenju lesa. Velika vrata za polnjenje omogočajo enostavno nalaganje lesa v kurišče. V kotel lahko naložimo veliko količino lesa, zato priporočamo kurjenje od zgoraj navzdol. Takšen način podaljša čas zgorevanja ene polnitve. Regulacija temperature v grelniku vode izvajamo z nastavitvijo želene temperature na regulacijski omarici. Regulacijska omarica je sestavni del opreme kotla. K opremi kotla EKO spada kvaliteten emajliran grelnik sanitarne vode. Grelnik ima vgrajeno Mg-anodo za zaščito emajla… več

OBSEG DOBAVE
kotel z izolacijo
termično varovanje
grelnik sanitarne vode pri modelu EKO
termometer
pribor za čiščenje
EKO s 12 in 14 se ne dobavljata z grelnikom sanitarne vode