Slovensko države bivše YU

STADLER EKOs in RLs

TOPLOVODNI KOTEL ZA CENTRALNO OGREVANJE NA POLENA IN OLJE

Za podroben ogled proizvoda kliknite > tukaj

Napravo sestavljata dva ločena kotla. Osnovo tvori kotel na les, na katerega je postavljen kotel na kurilno olje ali plin. Kotel na les je ojačen z dvema nosilcema, da je postavitev kotla na olje ali plin varna. Vsak kotel zase predstavlja najboljšo rešitev, ker izpolnjuje vse pogoje standardov iz področja ekologije. Kotlu lahko dogradimo ločen grelnik sanitarne vode, regulacija ogrevanja poteka preko zunanje regulacije.

Toplovodni kotli Stadler EKOs so konstruirani v skladu z novimi spoznanji zgorevalnih procesov lesa. Kurišča kotlov so prirejena standardnim dolžinam lesa, 33 cm in 50 cm. Konstrukcija kurišča upošteva nalaganje nekoliko daljših polen. Dopustna meja pri žaganju lesa je do +6 cm, tako lahko nalagamo polena maksimalne dolžine 40 in 56 cm. Kotle EKOs 25 nalagamo s poleni dolžine 33 cm, kotle EKOs 30 do 40 s poleni dolžine 50 cm. Kotli so projektirani za delovanje z režimom 90/70 °C. Vgrajen sistem za predgrevanje povratne vode izboljšuje termične obremenitve kotla. Nov način vodenja dimnih plinov izboljšuje zgorevalne procese pri kurjenju lesa. Velika vrata za polnjenje omogočajo enostavno nalaganje lesa v kurišče. V kotel lahko naložimo veliko količino lesa, zato priporočamo kurjenje od zgoraj navzdol. Takšen način podaljša čas zgorevanja ene polnitve polnitve … več