Slovensko države bivše YU

STADLER LT 15-30 kW

TOPLOVODNI KOTEL ZA CENTRALNO OGREVANJE NA POLENA

 

Za podroben ogled proizvoda kliknite > tukaj

KoKotel na polena model Stadler LT omogoča varčno ogrevanje zaradi
nove tehnologije zgorevanja lesnega plina. Kotel je konstruiran za
kurjenje vseh vrst lesa in dosega izkoristke preko 90 %. Je v celoti
slovenski proizvod. Pri razvoju kotla smo dosegli takšen napredek, da
so nam podelili patent pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno
lastnino.
Toplovodni kotel je namenjen kurjenju s poleni dolžine 56 cm ali 33
cm. V kotel nalagamo polena tesno skupaj, s tem dosežemo enotno
strukturo goriva in stabilne pogoje zgorevanja.
Eno polnjenje z gorivom zadošča za večurno obratovanje. Volumen
kurišča je 125 dm3, vanj lahko naložimo cca 40 kg drv. Kurivo naložimo
v zalogovnik do vrha, vendar pri tem pazimo, da drv ne nalagamo
pretesno saj bi se lahko zagozdila… več