Slovensko države bivše YU

STADLER LT 15-30 kW

TOPLOVODNI KOTEL ZA CENTRALNO OGREVANJE NA POLENA
Subvencija EKO SKLADA do 60%.

 

Za podroben ogled proizvoda kliknite > tukaj

KoKotel na polena model Stadler LT omogoča varčno ogrevanje zaradi nove tehnologije zgorevanja lesnega plina. Kotel je konstruiran za
kurjenje vseh vrst lesa in dosega izkoristke preko 90 %. Je v celoti slovenski proizvod. Pri razvoju kotla smo dosegli takšen napredek, da so nam podelili patent pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Toplovodni kotel je namenjen kurjenju s poleni dolžine 56 cm ali 33 cm. V kotel nalagamo polena tesno skupaj, s tem dosežemo enotno strukturo goriva in stabilne pogoje zgorevanja. ,Eno polnjenje z gorivom zadošča za večurno obratovanje. Volumen kurišča je 125 dm3, vanj lahko naložimo cca 40 kg drv. Kurivo naložimo v zalogovnik do vrha, vendar pri tem pazimo, da drv ne nalagamođ pretesno saj bi se lahko zagozdila… več