Slovensko države bivše YU

REGULACIJE KOTLOV NA BIOMASO

REGULACIJE KOTLOV NA BIOMASO

Regulacije z lambda sondo Lambdamatika in Optimatika+ so montirane v omare Rital v katerih so vgrajeni vsi elementi krmiljenja celotnega sistema, brez stopenjski pogoni motorjev in zaščite pogonskih agregatov, ter naprava za klic 6 telefonskih številk. Po posebnem naročilu se vgradijo tudi modemi za povezavo z daljinskim nadzorom. Omare imajo vgrajeno glavno stikalo v odvisnosti od priključne moči elektro motorjev in stikalo za izklop v sili. Na vratih omare je montiran mikroprocesor z displejem in tipkovnico preko katere se direktno vstopa v program za nastavitev zgorevalnih parametrov.