Slovensko države bivše YU

TRANSPORTNI SISTEMI


Za ogled celotne galerije kliknite tukaj

Transportni trak za polnjenje vmesnega zalogovnika
Verižni transportni trak WVterm tip TT 650-2V za transport lesne mase ima skupno dolžino cca 20 m. Kapaciteta traku je do 15 m3/h. Transportni trak se vgradi v tla glavnega silosa ter sprejema potisnjeno lesno maso iz pomičnih miz ter jo transportira do reaktorja v kotlovnici. Na spodnjem robu transporterja je vpadni jašek, ki je z zapornico spojen s hidravličnim dozirnim sistemom rektorja. Transportni trak WVterm ima dve verigi lopatice iz plastike in pogonom 2,2 kW. Dodatno se vgradi naprava za mehki zagon transportnega traka.

Transportna naprava z diagonalnim polžem
Za transport sekancev iz silosov z manjšim premerom ter nižjo višino je primerna iznašalna naprava z diagonalnim polžem. Naprava ima kardanski zglob in vrteči polnilni polž le ta deluje tako da z vrtenjem okoli svoje osi in v krogu po silosu potiska lesno biomaso v vpadni jašek. Dimenzije naprave so odvisne od premera silosa.

Horizontalna vrteča transportna naprava
Horizontalna vrteča transportna naprava je masivne izvedbe in primerna za praznjenje visokih silosov ali silosov z velikim premerom, kjer so težki pogoji glede na težo in vlažnost sekancev. Sistem se odlikuje z robustno izvedbo in skorajda nemotenega delovanja. Glede na izredno težke pogoje je možna izbira naprave za praznjenje silosa z večjo močjo motorja in reduktorja.

Naprava za praznjenje z vzmetmi
Naprava je primerna je za transport lahkih sekancev, žagovine ali pelet iz manjših ali srednje velikih silosov ali skladišč. Primerne so kvadratne in okrogle površine silosa. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati kot naklona, potrebno moč iznašanja kot tudi sposobnost doziranja.

Transportna naprava s pomičnim dnom
Za horizontalni transport sekancev iz večjih silosih je najpogosteje uporabljen sistem hidravljičnega pomičnega dna (pomični drogovi). Robustna tehnologija kot tudi nemoteno delovanje so lastnosti, ki jih kupci cenijo. Podjetje projektira vsak sistem posebej v odvisnosti od razpoložljive ali potrebne površine silosa, višine polnjenja in drugih zahtev. Pomični drogovi se lahko izdelajo tudi v različici kjer je možno z vozilom pripeljati navoziti na pomične drogove v silosu.

Dozirni sistem na kotlu
Za zmogljiv transport goriva od vmesne posode do kurišča služijo dozirni sistemi. Sestavljeni so iz ohišja, dozirnega polža različnih velikostih, celične zapore in pogona. Za varovanje proti povratnem udara ognja se na dozirni sistem montira naprava za gašenje pod tlakom in sistem z posodo za vodo.

Vmesni zalogovniki
Vmesni zalogovniki omogočajo nemoteno zmogljivo doziranje goriv različnih količin. Vmesni zalogovniki imajo montirane transportne polže, mešala, nadzor nivoja polnjenja in zaklopko proti kopičenju materiala. Dvojna dozirna posoda omogoča porazdelitev goriva na dve kurišči oz. odjemni mesti.

Hidravlični sistem za doziranje gorivo
Hidravlični dozirni sistem je sestavljen iz hidravličnega potisnega bata, zapornega zasuna z nadzorom doziranja in hidravličnega agregata. Sistem ima zaporno loputo nad batom za zaščito pred povratnim udarom ognja. Za dodatno zaščito skrbi naprava za gašenje pod tlakom in sistem z posodo za vodo.

Transportni polž za odjem goriva izpod pomičnih drogov
Prečni transportni polž za iznos goriva iz silosa izpod pomičnih drogov je ekonomično najbolj primerna naprava. Primeren je za lahke sekance do G 50 in za pelete. Izvedbe so različnih premerov in nazivnih moči.

Transportni trakovi goriva s strgalno verigo
Transportni trakovi so robustna alternativa transportnem polžem. Posebno primerni za transportiranje grobih sekancev, za dolge transportne poti, kot tudi za velike nivojske razlike oz. velike naklone. Izvedbe trakov so z eno ali dvema verigama kot tudi kombinacije s polžem za različne transportne kombinacije.

Pokrovi za silose
Za pokrivanje odprtin za polnjenje silosov nudimo prehodne in prevozne pokrove. Pokrovi so različnih dimenzij in izvedb. Odpirajo se ročno ali avtomatizirano.

Razporejevalec lesnih sekancev v silosu
Primeren za podzemna skladišča goriva s stropno odprtino za polnjenje goriva. Razdeljevalec goriva v silosu je konstruiran kot hidravlično gnana konstrukcija, ki skrbi za enakomerno porazdelitev materiala po celotnem hidravličnem pomičnem dnu. Napravo vključimo po vsakem polnjenju silosa.

Jekleni silos za pelete
Jekleni silos za pelete je primeren za ekonomično skladiščenje saj zavzame malo prostora. Dobavljiv je v različnih velikostih. S pomočjo integriranih vpihovalnih in povratnih dovodov se lahko silos polni direktno iz cisterne. Ponudijo se lahko tudi okence za pregled nivoja, kot tudi javljalnik mejne vrednosti ter naprava za kontinuirano merjenje nivoja.

Izmenjevalni zabojnik za gorivo
Alternativa stacionarnemu skladišču je izmenjevalni zabojnik. Pri tem ne nastanejo drugi stroški, kot so stroški ploščadi na katero se postavi zabojnik. Prav tako so primerni za dobavitelje kuriva, saj gre za zabojnike, ki jih je lahko polniti in prevažati. Vsak zabojnik ima integrirano pomično dno s hidravličnim cilindrom in hidravljičnim agregatom, kot tudi pokrov, ki se odpira s pomočjo hidravlike. Potrebujete le primeren električni priključek. Na željo je možno dobaviti tudi krmiljenje več zabojnikov s pomočjo centralneg hidravljičnega agregata ali kurilne naprave.

Transport goriva za kotle na biomaso
Za zanesljivo in gospodarno delovanje kurilne naprave je logistika kuriva odločilnega pomena. Glede na prostorske danosti, vsebnost vrsto, kot tudi potrebno količine goriva, ponujamo široko paleto transportnih komponent. Naši inžinirji projektirajo ustrezne transportne naprave, glede na zahteve posameznih kupcev. Pri realizaciji slehernega projekta vključujemo nove razvojne dosežke in bogate izkušnje več desetletij.